Svigter gadebelysningen – Info fra Herlev kommune

Oplever du fejl og mangler ved gadebelysning, vejbelysning, stibelysning eller andre fejl og mangler på offentlig vej og anlæg kan henvendelse ske til Herlev kommune via dette link.
Indberet fejl og mangler
. Linket giver dig mulighed for at indrette de fejl, du ser i din hverdag. Det er en stor hjælp, hvis du markerer på et kort, hvor du er stødt på fejlen og eventuelt vedhæfter et billede af det, du beskriver.

Nyt vedr. kloak

I næste uge ( uge 29 ) starter HOFOR med at spule kloakkerne – HOFOR vil varsle et par dage inden. HOFOR anbefaler at toiletbræt slås ned og gulvafløb dækkes med en klud.
Efter spuling vil der blive foretaget tv-inspektion af de kloakledninger der er genstand for en eventuel overdragelse til HOFOR. Det vil sige ledninger på fællesarealer og vej frem til de enkelte skel.

Mulighed for den enkelte grundejer at få tv-inspiceret stik på egen grund.
Det koster kr. 375- for regn- og spildevandsstikket. (men det er med det forbehold at hvis der er rørbrud, rødder eller lignende som forhindre at der kan foretages en fuld TV inspektion, så skal der stadig betales, og hvis forhindringerne skal fjernes, så kommer det som en ekstra regning til grundejeren.)

Hvis du ønsker at få lavet arbejdet på privat grund kontakt Asker N. senest tor. 17 juli 2014:

Asger Nielsen
Projektleder HOFOR
Direkte tlf: 2795 4643
E-mail: asni@hofor.dk 

Skt Hans aften

skt hans bålSankt Hans Aften 23. Juni 2014 ved Sømosen. Grundejerforeningen Højergaard afholder igen i år Skt Hans arrangement ved Sømosen.

Program (endeligt)
kl. 19.30:
Arrangementet starter. Salg af øl & vand , pølser mv.

kl. 20.00:
Grundejerforeningen Højergaards  formand Erik Agerholm byder velkommen. 

kl. 20.30
Sommeraftenstemning og fællessang v/ Herlev Revy

kl. 21.00
Båltale v/ Redaktør Mette Lyhne, Herlev Bladet

kl. 21.30
Bålet tændes, og Midsommervisen synges 

 

Madam Skrald – Info fra Herlev kommune

Har du en Madam Skrald
Du kan tilmelde dig sms-service hvis du vil mindes om, hvornår beholderen skal stilles ud til tømning. Hvis du har spørgsmål, kan du måske finde nogle af svarene i  pjecen om ordningen eller under ofte stillede spørgsmål.

Har du IKKE en Madam Skrald
Så kan du kontakte os på selvbetjening eller ringe til Natur og Miljø på 44 52 64 43 og bestille en beholder. Den vil efterfølgende blive leveret inden for to uger. Det koster dig ikke ekstra at modtage og få tømt en Madam Skrald beholder.

Tømmedage
Se tømmedagene for Madam Skrald på din adresse.

Husk at stille beholderen ud til fortov eller skel med håndtaget ud mod vejen, når den skal tømmes. Beholderen skal stilles ud senest kl. 7 på tømningsdagen. Hvis du vil have besked dagen før, kan du tilmelde dig vores sms-service her.

 

Velkommen G/F Vingetoften

Status

Velkommen til G/F Vingetoftens hjemmeside. En hjemmesiden der er lavet med det formål, at kunne orientere foreningens medlemmer og andre interesserede i foreningen om dennes virke og aktiviteter. Hjemmesiden er ligeledes oprettet for at kunne gøre relevante informationer, råd, og vejledninger i sager der vedrører det at være grundejer i G/F Vingetoften let tilgængelige.

Grundejerforeningen er etableret i 1969 og består af 101 husstande. Foreningens dagligt drift varetages af bestyrelsenBestyrelsen vælges, samt tildeles mandat af foreningens medlemmer på foreningens årlige generalforsamling.

Foreningens ansvar og opgaver er at varetager grundejernes interesser, f.eks. i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen osv. Grundejerforeningen stå for drift og vedligeholdelse af fællesveje, fællesarealer og fællesantenneanlæg. Foreningen beskæftiger sig også med opgaver medlemmerne/bestyrelsen måtte finde relevante.