Velkommen G/F Vingetoften

Status

Velkommen til G/F Vingetoftens hjemmeside. En hjemmesiden der er lavet med det formål, at kunne orientere foreningens medlemmer og andre interesserede i foreningen om dennes virke og aktiviteter. Hjemmesiden er ligeledes oprettet for at kunne gøre relevante informationer, råd, og vejledninger i sager der vedrører det at være grundejer i G/F Vingetoften let tilgængelige.

Grundejerforeningen er etableret i 1969 og består af 101 husstande. Foreningens dagligt drift varetages af bestyrelsenBestyrelsen vælges, samt tildeles mandat af foreningens medlemmer på foreningens årlige generalforsamling.

Foreningens ansvar og opgaver er at varetager grundejernes interesser, f.eks. i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen osv. Grundejerforeningen stå for drift og vedligeholdelse af fællesveje, fællesarealer og fællesantenneanlæg. Foreningen beskæftiger sig også med opgaver medlemmerne/bestyrelsen måtte finde relevante.