Parkeringsregler i Herlev Kommune

csm_Parkering_335ad3effcRegler for parkering i Herlev Kommune, herunder også regler for parkering på vingetoften fremgår af følgende bekendtgørelse https://www.herlev.dk/borger/trafik-veje/trafik/parkering/parkeringsvedtaegter fra Herlev Kommune.

Udsnit af bekendtgørelsen

§2
Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

§3
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.

Svigter gadebelysningen – Info fra Herlev kommune

Oplever du fejl og mangler ved gadebelysning, vejbelysning, stibelysning eller andre fejl og mangler på offentlig vej og anlæg kan henvendelse ske til Herlev kommune via dette link.
Indberet fejl og mangler
. Linket giver dig mulighed for at indrette de fejl, du ser i din hverdag. Det er en stor hjælp, hvis du markerer på et kort, hvor du er stødt på fejlen og eventuelt vedhæfter et billede af det, du beskriver.

Madam Skrald – Info fra Herlev kommune

Har du en Madam Skrald
Du kan tilmelde dig sms-service hvis du vil mindes om, hvornår beholderen skal stilles ud til tømning. Hvis du har spørgsmål, kan du måske finde nogle af svarene i  pjecen om ordningen eller under ofte stillede spørgsmål.

Har du IKKE en Madam Skrald
Så kan du kontakte os på selvbetjening eller ringe til Natur og Miljø på 44 52 64 43 og bestille en beholder. Den vil efterfølgende blive leveret inden for to uger. Det koster dig ikke ekstra at modtage og få tømt en Madam Skrald beholder.

Tømmedage
Se tømmedagene for Madam Skrald på din adresse.

Husk at stille beholderen ud til fortov eller skel med håndtaget ud mod vejen, når den skal tømmes. Beholderen skal stilles ud senest kl. 7 på tømningsdagen. Hvis du vil have besked dagen før, kan du tilmelde dig vores sms-service her.