Ordinær Generalforsamling 2016

Generalforsamling-2Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 17. Marts 2016 

I år afholdes generalforsamlingen på Herlev Gymnasium og HF, Højsletten 39. Som vanlig bydes der på smørrebrød samt øl & vand inden selve generalforsamlingen. Her vil der også være mulighed for en snak med bestyrelse og ikke mindst naboer.

HUSK forslag og spørgsmål der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag 3.3-2016. Forsalg kan afleveres ved Bent Rasmussen i nr 168, eller fremsendes på mail til formand@vingetoften.dk