Bladene er faldet af træerne, og vinteren er på vej

– Hvilke forpligtigelser ham man som grundejer i Herlev kommune – 

Som grundejer er man forpligtiget til at sikre en sikker og fri passage på offentlige fortove, stier og veje, i henhold gældende regler og regulativer. For grundejere i GF Vingetoften, påhviler der således pligt til at sikre at ens fortove langs parcellen er farbare og sikre at færdes på. Dvs bl.a. sige at der i vinterperioden med sne dagligt skal rydes for sne, samt skridsikres med salt eller grus. Ligesom der i efteråret skal renholdes for blade og skridsikres hvis nødvendigt. Nærmere bestemmelser og retningslinier gældende for Herlev kommune kan ses på kommunes hjemmeside

Se kommunens regulativ for vedligeholdelse & renhold af veje og stier