Radon – værd at vide om Radon

radonHvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der primært stammer fra undergrunden. Mængden af radon i luften indendørs kan blive så høj, at den udgør en reel sundhedsrisiko og i værste fald kan være årsag til lungekræft.

 

Test dit hjem for radon
Den eneste måde du finder ud af, hvor meget radon der er i dit hjem, er ved at teste for det. Det vil vi gerne hjælpe dig med, så du kan vurdere, om du har brug for radonsikring. Her på siden finder du fakta, råd og vejledning om radon før, under og efter, du har testet.

For et bedre indeklima
Radon er et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. Derfor har den filantropiske forening Realdania iværksat kampagnen ”radonfrithjem” i samarbejde med Bolius. Læs mere om Realdanias arbejde for et bedre indeklima.

Læs mere om Radon og Realdania fondens arbejde omkring indeklima her på Bolius.dk hjemmeside

Parkeringsregler i Herlev Kommune

csm_Parkering_335ad3effcRegler for parkering i Herlev Kommune, herunder også regler for parkering på vingetoften fremgår af følgende bekendtgørelse https://www.herlev.dk/borger/trafik-veje/trafik/parkering/parkeringsvedtaegter fra Herlev Kommune.

Udsnit af bekendtgørelsen

§2
Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

§3
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.