Parkeringsregler i Herlev Kommune

csm_Parkering_335ad3effcRegler for parkering i Herlev Kommune, herunder også regler for parkering på vingetoften fremgår af følgende bekendtgørelse https://www.herlev.dk/borger/trafik-veje/trafik/parkering/parkeringsvedtaegter fra Herlev Kommune.

Udsnit af bekendtgørelsen

§2
Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

§3
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.