Nyttige links

  • Bolius – Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring
  • Parcelhusejernes Landsforening – Parcelhusejernes Landsforening er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser. 
  • Boliga.dk – Boliger til salg på vingetoften