Solceller

Herlev kommune har meddelt grundejerforeningen, at der ved opsættelse af solcelleanlæg kræves dispensation fra gældende bestemmelser i lokalplanen omkring krav til ensartethed.

Kommunen har tidligere givet en forhåndsgodkendelse på ensartet opsætning på følgende vilkår

  • De skal placeres 1 m fra sternkanten
  • Hældningen skal være 15° (dvs. må højst være 15°)
  • Der kan opsættes op til 24 paneler i op til 3 rækker

Desuden anbefales det at anvende refleksfri paneler med matte kanter, for at undgå gener med genskin

En dispensation vil også afhænge af, at der ikke er foretaget en væsentlig forhøjelse af taget ved efterisolering

G/F Vingetoften
Bestyrelsen

 

Vedhæftet omdelt skriv af 27/6.2013
solcelle_info.pdf