Nye medlemmer

Spørgsmål vedr foreningen kan rettet til bestyrelsen på følgende mail adr .

Nye medlemmer opfordres til at gennemlæse foreningens vedtægter samt tinglyste servitutter og gældende lokalplan for området. Dette for at undgå uoverensstemmelser med disse, samt for at finde svar på eventuelle spørgsmål.