Radon – værd at vide om Radon

radonHvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der primært stammer fra undergrunden. Mængden af radon i luften indendørs kan blive så høj, at den udgør en reel sundhedsrisiko og i værste fald kan være årsag til lungekræft.

 

Test dit hjem for radon
Den eneste måde du finder ud af, hvor meget radon der er i dit hjem, er ved at teste for det. Det vil vi gerne hjælpe dig med, så du kan vurdere, om du har brug for radonsikring. Her på siden finder du fakta, råd og vejledning om radon før, under og efter, du har testet.

For et bedre indeklima
Radon er et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. Derfor har den filantropiske forening Realdania iværksat kampagnen ”radonfrithjem” i samarbejde med Bolius. Læs mere om Realdanias arbejde for et bedre indeklima.

Læs mere om Radon og Realdania fondens arbejde omkring indeklima her på Bolius.dk hjemmeside

Parkeringsregler i Herlev Kommune

csm_Parkering_335ad3effcRegler for parkering i Herlev Kommune, herunder også regler for parkering på vingetoften fremgår af følgende bekendtgørelse https://www.herlev.dk/borger/trafik-veje/trafik/parkering/parkeringsvedtaegter fra Herlev Kommune.

Udsnit af bekendtgørelsen

§2
Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

§3
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.

Ordinær Generalforsamling 2016

Generalforsamling-2Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 17. Marts 2016 

I år afholdes generalforsamlingen på Herlev Gymnasium og HF, Højsletten 39. Som vanlig bydes der på smørrebrød samt øl & vand inden selve generalforsamlingen. Her vil der også være mulighed for en snak med bestyrelse og ikke mindst naboer.

HUSK forslag og spørgsmål der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag 3.3-2016. Forsalg kan afleveres ved Bent Rasmussen i nr 168, eller fremsendes på mail til formand@vingetoften.dk 

Bladene er faldet af træerne, og vinteren er på vej

– Hvilke forpligtigelser ham man som grundejer i Herlev kommune – 

Som grundejer er man forpligtiget til at sikre en sikker og fri passage på offentlige fortove, stier og veje, i henhold gældende regler og regulativer. For grundejere i GF Vingetoften, påhviler der således pligt til at sikre at ens fortove langs parcellen er farbare og sikre at færdes på. Dvs bl.a. sige at der i vinterperioden med sne dagligt skal rydes for sne, samt skridsikres med salt eller grus. Ligesom der i efteråret skal renholdes for blade og skridsikres hvis nødvendigt. Nærmere bestemmelser og retningslinier gældende for Herlev kommune kan ses på kommunes hjemmeside

Se kommunens regulativ for vedligeholdelse & renhold af veje og stier